ภาษาไทย | English
 
 
  มาตรฐานการบริการ
 
 • มีการติดตามงาน ตั้งแต่เริ่มรับสินค้าจนกระทั่งส่งสินค้าเสร็จ จะมีการโทรรายงานตลอด
 • มีการทำความสะอาดรถ ล้างรถ ทั้งภายในและภายนอก ให้ปราศจากกลิ่นที่ไม่สะอาดก่อนการใช้งานครั้งต่อไป
 • มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Datalogger) สำหรับบันทึกอุณหภูมิภายในตู้ ระหว่างการขนส่ง
 • มีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยรถทุกคันจะเข้าศูนย์ เพื่อทำการตรวจเช็คตามระยะทาง และมีการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นอยู่เสมอ
 • มีการทำความเย็น (Precool) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับสินค้าทุกครั้ง และมีการเปิดเครื่องทำความเย็นตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง
 • เก็บความลับให้กับลูกค้า
 • มีความตรงต่อเวลา และพนักงานทำงานอย่างมีความรับผิดชอบในงานขนส่งที่ได้รับมอบหมาย
 • มีการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง และอุปกรณ์ติดรถต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   
  ลักษณะของเส้นทางที่วิ่ง
 
 • มหาชัย - วังน้อย
 • ท้ายบ้าน สมุทรปราการ - มหาชัย
 • ประจวบขีรีขันธ์ - กรุงเทพฯ
 • สามพราน - นวนคร และ / หรือ สามพราน - บางพลี
 • นครปฐม - สมุทรปราการ
 • กรุงเทพฯ - หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - ภูเก็ต, กรุงเทพฯ - สุราษฎร์
 • กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เชียงราย
 • กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ขอนแก่น อุดร อุบล
 • ส่งสินค้าตาม โมเดิร์นเทรด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
120/81 ม. 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 โทร.02-945-4951-2 แฟ๊กซ์ 02-945-4953
อีเมล : wts@wheelingtrainsit.com , cateringlines@cateringlines.com , sumalee@cateringlines.com , patcha@cateringlines.com
Copyright©Wheelingtransit.com , Allritght reserve 2006 .
eXTReMe Tracker